Tag Archives: Simon Le Bon

Happy Birthday, Simon Le Bon!

Simon Le Bon Dreamy
Image Source

Simon Le Bon of Duran Duran was born on this day, October 27th, in 1958! Happy Birthday, Simon!